Andelsboligforeningen

”Elleparken”

Sjælør Boulevard 43 st. tv.

2450 København SV.

Tlf.: 21287720

E-mail: bestyrelse@elleparken.dkVelkommen til A/B Elleparken

Her finder du blandt andet kontaktinformation til foreningens bestyrelse, varmemester og administration.

Bestyrelse: Sjælør Boulevard 43 st. tv.

Åben kontortid første og tredje tirsdag i måneden kl. 18:00 – 18:30

Tlf.: 21287720

E-mail: bestyrelse@elleparken.dk

Varmemester: Lars Riisberg 36 30 03 99

Rubinsteinsvej 5 – 7 adgang fra gården

Kontortid mandag til fredag kl. 11:30 – 12:00 og onsdage 17:00 – 18:00.

E-mail: varmemester@elleparken.dk

Administration: IP Administration, Frederiksberg Allé 15-17, 1820 Frederiksberg C

Tlf. nr.: 33 26 00 09.

Kontaktperson: Bjarne Nissen

E-mail: bjn@ip.dk

På IP administrations hjemmeside http://www.ip.dk/ kan andelshavere klikke på Ip online login

og logge ind med de login-oplysninger man som andelshaver har fået udleveret.

Hvis login-oplysningerne er blevet væk, kan nye login fås ved henvendelse til bestyrelsen.

Internet/IP-telefoni: Foreningen har etableret netværk i bygningen der omfatter billig telefon og internet. Tilmelding kan ske hos:

ComX Networks A/S, Herstedvang 8, 2620 Albertslund, tlf. 70 22 22 29

Cykelkælder: Der findes cykelkældre i gården under Rubinsteinsvej 13 og Sjælør Boulevard 31, adgang sker fra gården.

Vaskerier: Der findes fire vaskerier i kælderen under Rubinsteinsvej 9,

Rubinsteinsvej 3 og Sjælør Boulevard 31 og 39. Der må vaskes fra kl. 7.00 – 19.00.

Reservation af vasketid sker ved at sætte hængelås med lejlighedsnummer på den tid man ønsker.

Hvis lås eller nøgle bliver væk kan ny udleveres af bestyrelsen mod gebyr. Der er forefindes tørrerum samt tørrestativer i gården.